Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ξεχνώντας τὰ περιττά…

 http://arxisame.gr/wp-content/uploads/2016/12/xechn%E1%BD%BDntas-t%E1%BD%B0-peritt%E1%BD%B1....jpg

…ἀλλάζουμε αὐτομάτως στάσιν ζωῆς καὶ ὀπτικές.

Ἀφήνοντας, διὰ παντός, πίσω μας ὅσα πιστεύουμε πὼς χάσαμε, ἑστιάζουμε ἐξ ἀνάγκης σὲ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ δημιουργήσουμε, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε.

Τὰ δύσκολα ποὺ ζήσαμε, ἔως τώρα, εἶναι πολλά, μὰ ἦσαν καὶ ἡ ἀρχὴ μίας διαφορετικῆς μας πορείας στὸν πλανήτη. Μίας πορείας ποὺ μᾶς ἐγέμισε ἐμπειρίες, μὰ ποὺ στὴν πραγματικότητα δὲν ὁδηγοῦσε κάπου, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, παραμέναμε δέσμιοι παλαιῶν ὀπτικῶν, ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεπαν νὰ «ἀνοίξουμε» τὸν ὁρίζοντά μας καὶ νὰ «πετάξουμε» μὲ ἄλλες προοπτικὲς γιὰ τὸ αὔριο.

Μίας πορείας, ποὺ μαζὺ μὲ πολλοὺς ἄλλους, εἶτε λόγῳ συμβιβασμῶν κι ἀνοχῆς, εἶτε λόγῳ μὴ βαθειᾶς πεποιθήσεως στὰ ὅσα μποροῦν πράγματι νὰ ἀνατραποῦν, μόνον άπὸ τὴν δική μας ἀποφασιστικότητα καὶ συμμετοχή, παρέμενε διαρκῶς περιορισμένη, μὲ «ταβάνια», ἀγκυλώσεις , ἀπαγορεύσειςς καὶ φραγές.
Μίας πορείας τῆς ὁποίας οἱ μετέχοντες δὲν ἔβλεπαν ὁρίζοντα καθαρό, μὰ μόνον νεφώσεις, δυσκολίες καὶ ἀδιέξοδα.

Καὶ τώρα πιά, φθάνοντας στὸ πέρας αὐτῆς τῆς «προγυμναστικῆς» μας διαδρομῆς, ὀφείλουμε νὰ ἀποφασίσουμε ἐὰν θὰ ἐξακολουθήσουμε ἤ θὰ ἀποχωρήσουμε.
Ἐμπρός μας τὸ ἄγνωστον καὶ πίσω μας τὸ λάθος.
Ἐμπρός μας τὸ παράλογον καὶ πίσω μας τὸ κατεστραμμένο.
Ἐμπρός μας τὸ μοναδικὸ μονοπάτι διεξόδου καὶ πίσω μας ἡ ἀπόλυτος κατάῤῥευσις.
Τί θά ἀποφασίσουμε;

Ἡ ζωή, γιὰ πρώτη φορά, μᾶς χαμογελᾶ περιπαικτικά, ἀπαιτώντας μας νὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὴν πλευρὰ ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε νὰ σταθοῦμε. Αὐτὴν τοῦ πολεμιστοῦ ἤ αὐτὴν τοῦ ἡττημένου, ποὺ θὰ κλαίη τὴν Μοίρα του, καθήμενος ἐπάνω στὶς στάκτες τῶν ὅσων ἀπῳλέσθησαν.
Ἀπώλειες ἀνούσιες κι ἐπιδερμικές, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς ὅπως ἦλθαν, ἔτσι κι ἔφυγαν… σὰν καπνός.
Κι ὅλα αὐτὰ διότι ὅταν ὁ Ἄνθρωπος δὲν εἶναι πραγματικὰ Ἐλεύθερος, ἀλλὰ ζεῖ σὲ μίαν ψευδαίσθησιν ἐλευθερίας, ἀρκεῖται σὲ πρόσκαιρα, ψευδῆ καὶ παραπλανητικὰ ὀφέλη, ποὺ τοῦ ξεγελοῦν τὶς αἰσθήσεις καὶ τὸν ἀποκοιμίζουν.

Ἡ ὥρα πλησιάζει.
Ἤ ὄρθιοι θὰ μείνουμε, γιὰ νὰ γίνουμε πραγματικοὶ πολεμιστές, ἤ τελειώσαμε.
Ἐμεῖς θὰ διαλέξουμε πλευρά.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...