Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ὑεμένης γενοκτονία ὑπὸ τὴν σκηνοθεσία τῶν Η.Π.Α.!!!

 Ὑεμένης γενοκτονία ὑπὸ τὴν σκηνοθεσία τῶν Η.Π.Α.!!!


Σύμφωνα μὲ νέα διαῤῤοὴ ἀπὸ τὰ Wikileaks, περισσοτέρων τῶν 500 ἐγγράφων, ἀπὸ τὴν πρεσβεία τῶν Η.Π.Α. στὴν πρωτεύουσα τῆς Ὑεμένης Σαναᾶ, οἱ Η.Π.Α. προμήθευαν ὅπλα καὶ στὶς δύο πλευρὲς ποὺ ἐμπλέκονται στὸν πόλεμο ἐκεῖ καὶ ποὺ ἔως τώρα ἔχει κόστος σὲ χιλιάδες νεκρούς, ἀλλὰ καὶ σὲ 3.500.000 ἐκτοπισμένους κατοίκους!!!


Yemen Files


Παπανικολάου Σωτήρης filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...