Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Γυμνὴ Ἀλήθεια


Τὸ δυσκολότερον στάδιον ποὺ ἔχουμε νὰ περάσουμε ὡς ἄτομα κι ὡς κοινωνίες εἶναι ἡ συνειδητοποίησις πὼς ὅσα ἐλπίζαμε ἦσαν μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ χάνουμε χρόνο.
Οἱ δυνάστες μας, γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου τῆς προπαγάνδας, κατέχουν ἄριστα τὸ παιχνιδάκι τῶν ἐλπίδων καὶ γιὰ αὐτὸ τὶς μοιράζουν τόσο ἁπλόχερα…
Κι ἐὰν ἀποκαλυφθῇ τὸ ψέμμα τους…
…δὲν ἔγινε καὶ κάτι. Μὲ μίαν συγγνώμη καθάρισαν.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς καταστάσεις μὲ ἐπιτυχία εἶναι ἕνας: νὰ ἀποφασίσουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ ἀντικρύσουμε τὴν Γυμνὴ Ἀλήθεια κατάματα!
Εἴμαστε μόνοι μας καὶ μόνοι μας πρέπει νὰ μάθουμε νὰ στεκόμαστε στὰ πόδια μας, δίχως δεκανίκια, δίχως ἀναβολὲς καὶ κυρίως δίχως σωτῆρες.

Συνωμοσίες καὶ συνωμοσιολογίες φθάνουν στὸ τέλος τους.
Ἀλητεῖες καὶ προπαγάνδες ἐπίσης.
Οἱ ἐλπίδες ψοφοῦν κι αὐτές, τραβώντας μαζύ τους στοὺς τάφους τους, τοὺς τελευταίους ἀπατεῶνες.
Κι ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ξανακτίσουμε τὸν κόσμο μας ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἢ θὰ τὸ ἀποφασίσουμε, μὲ σύμμαχο μόνον τὴν Ἀλήθεια, ἢ θὰ χαθοῦμε μὲ κάθε ἄλλο σκουπίδι.


Φιλονόη

εἰκόνα

arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...