Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ἰδιοκτησία στὴν Ἑλλάδα ἡ εὐρωπαϊκὴ πύλη γιὰ τοὺς Τούρκους!!!

Ἰδιοκτησία στὴν Ἑλλάδα ἡ εὐρωπαϊκὴ πύλη γιὰ τοὺς Τούρκους!!!

«Ἕνα σπίτι στὴν Ἑλλάδα εἶναι μία πύλη πρὸς τὴ Εὐρώπη, γιὰ τοὺς Τούρκους»!!!

Αὐξάνονται οἱ «ἀφίξεις» Τούρκων πολιτῶν στὴν Ἑλλάδα.!
Πέραν ἀπὸ τὶς γνωστὲς ὑποθέσεις τῶν Τούρκων στρατιωτικῶν, ἀλλὰ καὶ δεκάδων ἀντικαθεστωτικῶν πολιτῶν, ποὺ ἔχουν ἐπισήμως ζητήσει πολιτικὸ ἄσυλο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν, ὅπως ἰσχυρίζονται, νὰ ζήσουν πιὰ στὴν Τουρκία, ὑπάρχουν κι ἄλλες, λιγότερο γνωστὲς πλευρὲς τῆς ὑποθέσεως, ποὺ αὐξάνουν κατὰ πολὺ αὐτὸν τὸν ἀριθμό.

Μία τέτοια ὑπόθεσις, ποὺ ἔκανε γνωστὴ ὁ δημοσιογράφος Ἀλέξανδρος Μασσαβέτας, εἶναι αὐτὴ τῶν ἑκατοντάδων, νέων σὲ ἡλικία, μορφωμένων κατὰ κύριον λόγο, Τούρκων, ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται στὴν Ἀθῆνα!
Οἱ πληροφορίες κάνουν λόγο γιὰ 500-600 ἄτομα, ποὺ ζοῦν στὰ Νότια προάστεια καὶ ἐργάζονται σὲ μεγάλη (τουρκική;) ἑταιρεία.!

Μία ἄλλη ὑπόθεσις εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔφερε στὸ φῶς ἡ γερμανικὴ ἐφημερὶς Süddeutsche Zeitung, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν παρατηρεῖται ἕνα αὐξανόμενο ῥεῦμα, τῆς τάξεως τοῦ 1000%, Τούρκων ἀγοραστῶν ἀκινήτων στὴν χώρα μας.
Αὐτό, κατὰ τὴν γερμανικὴ ἐφημερίδα, ὀφείλεται στὴν δυνατότητα ποὺ προσφέρει σχετικὸς νόμος, ποὺ θεωρεῖ πὼς ὅποιος ἀγοράζει στὴν Ἐλλάδα ἀκίνητα, ἀξίας τοὐλάχιστον 250.000 εὐρῶ, μπορεῖ νὰ λάβῃ ἄδεια παραμονῆς στὴν χώρα.
Μία ἄδεια ποὺ ἀρχικῶς ἴσχυε γιὰ πέντε χρόνια, ἀλλὰ ἀνανεώνεται, δίχως περιορισμούς, ἐὰν τὸ κτίριο παραμένῃ στὴν ἰδιοκτησία τους.

Δηλαδή… Μὰ λίγα λόγια, Τοῦρκοι πλούσιοι ἀγοραστές, ἀποκτοῦν δικαιώματα κατοίκου Ἑλλάδος, ἀλλὰ παραλλήλως κι Εὐρωπαίου!!! Κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀρχή, ἀλλά, γιὰ τὴν ὥρα, μόνον γιὰ τοὺς πλουσίους!

Μποροῦμε φυσικὰ νὰ φαντασθοῦμε τὸ τὶ θὰ συμβῇ σὲ περίπτωσιν ἐπιδεινώσεως τῆς καταστάσεως στὴν γειτονικὴ χώρα…
…ἤ, ἀκόμη χειρότερα, σὲ περίπτωσιν ἐμπλοκῆς της σὲ πόλεμο.

Γιὰ τὴν περίπτωσιν ἐμπλοκῆς τῆς Τουρκίας σὲ πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἂς μὴν …φαντασθοῦμε καλλίτερα!


Θεοφανάκης Στέφανος 


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...