Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι

Ἀδωναΐ, Ἀδωναΐ, υἱὲ τοῦ Ἠσαῦ καὶ τοῦ Ναυῆ..

Τίς παρακάτω σελίδες στὶς ἀφιερώνω.. 


 

Τό αἷμα τῶν Ναουσαίων καί τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’ θά ἐπιπέση ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου.. 
«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι»!Ποταμιᾶνος Κωνσταντῖνος
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...