Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Χρῆμα τέλος!!!Συζητήθηκε στὸ Νταβὸς καὶ ἤδη προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Πληρωμὲς μόνον μὲ πλαστικὸ χρῆμα.

Γιὰ νὰ ξέρετε δηλαδὴ ὅταν ἀκοῦτε Νταβὸς καὶ τὰ συναφῆ, τὶ ἐπεξεργάζονται στὴν καμπούρα μας συνήθως.
Ἐπίσημος λόγος: Πρόληψις ἐγκληματικότητος.

Ἀνεπίσημος λόγος: Βγᾶλτε τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὸ stroma bank, βᾶλτε τὰ στα σαπάκια banks, γιὰ νὰ σᾶς τὰ φᾶμε νόμιμα.

Ἔτσι προλαμβάνουν τὴν ἐγκληματικότητα οἱ Εὐρωπαῖοι.
Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...