Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ξεφεύγοντας ἀπὸ τὰ κοινῶς ἀποδεκτά…!!!


Ἡ ὀπτική μας, διαρκῶς, ὅταν περιορίζεται μέσα στὰ ὅσα μᾶς ὑποδεικνύονται ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες καὶ ἀπὸ τὴν «κοινὴ γνώμη», καταντᾶ φιλτραρισμένη καὶ τελικῶς ἐλεγχομένη. Ἡ μεγαλυτέρα κατάκτησίς μας ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἄρνησίν μας νὰ παραμείνουμε μέσα στὰ «καλούπια» ποὺ οἱ πολλοὶ θεωροῦν ὡς ἀδιαπραγμάτευτα.

Ἕνα πρῶτο βῆμα εἶναι τὸ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ κυττάξουμε τὰ γεγονότα σὰν νὰ ἤμασταν ἔξω ἀπὸ αὐτά. Δύσκολον, ἀλλὰ ὄχι ἀδύνατον.
  Ἐὰν ἐπιτύχουμε νὰ δοῦμε τὰ πάντα ἐξ ἀποστάσεως, μικρῆς ἀρχικῶς, τότε σίγουρα θὰ ἀντιληφθοῦμε παραμέτρους ποὺ δὲν ἐλάβαμε ὑπ΄ ὄψιν μας καὶ ποὺ μετατρέπουν τὴν (ὁποίαν) παγίδα σὲ εὐκαιρία.
Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀπτικοῦ μας πεδίου εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐξόδου μας ἀπὸ τὸν ἐγκλωβισμὸ καὶ τελικῶς τὸ πρῶτο, βασικό μας βῆμα πρὸς τὴν ἐλευθερία.Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...