Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Ἄς γίνουμε …Ἡλιακτίδες!!!


Πάντα γύρω μας θὰ ὑπάρχουν αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν.
Πάντα κάπου ἐκεῖ ἔξω θὰ ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων.
Πάντα θὰ ἐμφανίζονται κάποιοι ποὺ ἀρέσκονται στὶς καταστροφὲς καὶ στὶς ἀτιμίες…
Μὰ ἐὰν θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε κάτι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἴσως ἔφθασε ἡ στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ πάψουμε νὰ κυττᾶμε γύρω μας, τὸ τὶ κάνουν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ στραφοῦμε μέσα μας καὶ στὰ ὅσα ἐμεῖς μποροῦμε νὰ κάνουμε.

Ὁ κόσμος δὲν ἀλλάζει μὲ θεωρίες, μὲ ἰδέες καὶ μὲ εὐχολόγια.
Ὁ κόσμος γιὰ νὰ ἀλλάξῃ ἀπαιτεῖ τὴν δική μας δράσιν καὶ τὴν δική μας συμμετοχή.
Ὄχι φυσικὰ σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔμαθαν, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μᾶς τὰ ἔμαθαν λάθος, μὲ τὶς δικές μας πράξεις πλέον ἀπαιτεῖται καὶ νὰ τὰ ξαναμάθουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὰ κυρίως νὰ στήσουμε νέες βάσεις γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα. Βάσεις δικαίου, ἰσονομίας, ἐλευθερίας.

Ὑπάρχει ὅμως μία λεπτομέρεια σὲ ὅλα αὐτά, ποὺ συνήθως παρακάμπτουμε.
Ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν κάτι καλό, γιὰ νὰ ἀποδείξουν, μᾶλλον σὲ ἐμᾶς, πὼς ἀξίζουν αὐτὸν τὸν καλλίτερο κόσμο. Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὅταν δὲν κάνουν κάτι καλὸ οἱ ἄλλοι, μποροῦμε εὔκολα νὰ τοὺς φορτώνουμε καὶ τὶς δικές μας ἀποτυχίες ἤ ἀδράνειες.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερον βῆμα ποὺ ὀφείλουμε νὰ κάνουμε. Τὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς γιὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ κόσμος ἐμεῖς πρῶτα πρέπει νὰ ἀλλάξουμε. Μόνον ἐμεῖς.

Ἄς γίνουμε λοιπὸν κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔως τώρα γνωρίζαμε γιὰ ἐμᾶς.
Ἄς γίνουμε τὸ ζωντανὸ ἐκεῖνο παράδειγμα τοῦ ὀνείρου μας.
Ἄς φωτίσουμε τὸν κόσμο μας μὲ τὶς πράξεις μας.
Ἄς ἀνοίξουμε δρόμους.
Ἄς γίνουμε ἐμεῖς τὸ πρότυπο ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ὑποδείξουμε στοὺς ἄλλους.
Ἄς γίνουμε ἐμεῖς οἱ …Ἡλιακτίδες ποὺ ἀναζητοῦμε!!!


Ἐὰν τὸ ἐπιτύχουμε, τότε, ναί, ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα.Φιλονόη


εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...