Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Πόσοι Ἕλληνες ὑπάρχουν στόν πλανήτη;


Πόσοι Ἕλληνες καί Ἑλληνογενεῖς ὑπάρχουν στόν πλανήτῃ;

Ἂν ἔχῃς τὴν ζέση τοῦ Πυθέως Μασσαλιώτου, ἢ τοῦ Παυσανία καὶ περιηγεῖς τὸν πλανήτη, θὰ συναντήσης Ἕλληνες, ξεχασμένους ἀλλὰ ξεχωριστούς, ποὺ μέσα τους μιλᾶ μιὰ ἀρχέγονη φωνή: «εἶμαι Ἕλλην.

Ἀπὸ τὰ Ἰμαλαϊα ἔως τὴν Κίνα, ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία στοὺς Ἀραουκάνους, ἀπὸ τὴν Ἐρυθραία μέχρι τὴν Αὐστραλία, ἀπὸ τὸν νότο ἔως τὸν βορρᾶ τῆς Εὐρώπης, ἀπὸ τὴν Κασπία στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ στὰ βάθη τῆς παρὰ φύσιν χώρας Τουρκίας, θὰ βρῆς ἑλληνικὴ καταγωγή.
Πόσοι; Μὰ ἴσως να φθάνουν τὰ 80 ἑκατομμύρια.

Και τί γίνεται μέ αὐτούς;
Τίποτα ὅσον καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχη ἑλληνοτραφὲς ἐθνικὸ κέντρο, ποὺ θὰ ἔχη ἰσχυρὴ ἐθνικὴ ταὐτότητα καὶ κυρίως θὰ ἔχη παραγκωνίση τὸ δόγμα «πᾶς μὴ χριστιανὸς ὀρθόδοξος, ξένος».


Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόναfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...