Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Οι όροι και προϋποθέσεις για να αποκτήσει κάποιος άδεια χειριστή drone - Δείτε δημοσίευση στο ΦΕΚ


Εξετάσεις για άδεια χειριστή drones

Καθορίστηκαν οι όροι για την απόκτηση άδειας χειριστή drone. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, να διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών και πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

Η άδεια είναι τριετής και για την ανανέωσή της απαιτούνται τουλάχιστον δέκα ώρες πτήσης με drone. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τις πρακτικές εξετάσεις.

Οι θεωρητικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών και πρέπει το 75% των απαντήσεων να είναι σωστό.

Σε περίπτωση αποτυχίας της πρακτικής εξέτασης, ο υποψήφιος μπορεί να την επαναλάβει ύστερα από δέκα ημέρες, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει επιπλέον ώρες εκπαίδευση στο πεδίο που απέτυχε.

Εάν ο κάτοχος άδειας χειριστή drone εμπλακεί σε ατύχημα και δεν κατέχει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, ανακαλείται η άδειά του. Επίσης, η άδεια ανακαλείται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του διοικητή της Πολιτικής Αεροπορίας.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας του εκπαιδευτή είναι η πτητική πείρα τουλάχιστον 80 ωρών, η παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης, 10 ώρες πρακτικής και εξέταση από εξουσιοδοτημένο εξεταστή που να έχει ανανεώσει την άδεια τουλάχιστον μία φορά.

Η ειδικότητα του εκπαιδευτή ισχύει για τρία χρόνια και ανανεώνεται εάν διαθέτει κανείς τουλάχιστον 30 ώρες παροχής πρακτικής εκπαίδευσης. Ειδικότητα εξεταστή χειριστή (με 3ετή ισχύ) μπορεί να αποκτήσει κάποιος εφόσον έχει στο ενεργητικό του τουλάχιστον 60 ώρες παροχής πρακτικής εκπαίδευσης, ενώ απαγορεύεται να εξετάσει υποψήφιο τον οποίο έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος.Newsroom Αθήνα 9.84
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...