Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Θεματικὲς ἑβδομάδες κι ἄλλου εἴδους …(ἐπιστημονικές) λοβοτομές!!!Τῶν παιδιῶν μας. 

Αὐτὸ βέβαια, γιὰ τὴν ὥρα, ἐλάχιστοι ἀκόμη τὸ ἀντιλαμβάνονται πλήρως, ἀλλὰ σαφῶς εἶναι περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς πού, πρὸ ἐτῶν, τὸ θεωροῦσαν κομμάτι …παράλογον!!! Διότι, μέσα μας, θὰ θέλαμε τὴν παιδεία ὡς παιδεία κι ὄχι ὡς μέσον δημιουργίας στρατευμένων ταλιμπᾶν κι ἀποκεφαλιστῶν, ἢ σκέτο κατευθυνομένων ἀπὸ τὶς κάθε εἴδους δοξασίες, ποὺ χρηματοδοτοῦν κι ἐλέγχουν τοκογλῦφοι…

…καὶ εἶναι βαρύτατον τὸ νὰ (ἀποφασίσῃς νά) συνειδητοποιήσῃς πὼς κι ἐσὺ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύστημα ἐκπαιδεύθηκες καὶ ἐλαχίστως διαφέρεις ἀπὸ τὶς νέες του παραγωγές…!!!

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Μάθαμε λοιπὸν πρὸ μερικῶν ἡμερῶν γιὰ τὸ νέο εἶδος ὁμοφυλοποιήσεώς μας, ποὺ περνᾶ, ὑποχρεωτικά, μέσα ἀπὸ τὴν Soro-παιδεία τοῦ τΣΥΡΙΖΑ καὶ πὼς ἔρχεται μία θεματικὴ ἑβδομάς, γιὰ ὅλα τὰ γυμνάσια (ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ Δημοτικά), εἰδικῆς …«διαφωτίσεως»καὶ ὠθήσεως στὴν ἀποδοχή, μά, κυρίως, στὴν προτροπὴ τῶν παιδιῶν πρὸς τὶς ἐρωτικὲς ἐκεῖνες προτιμήσεις ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦν κάτι παγκοσμίους παρανοϊκούς, μὰ κυρίως παιδοφίλους καὶ ἐμπόρους ἀνθρωπίνου κρέατος.
Μά, μᾶλλον καὶ γιὰ αὐτὸ μᾶς εἶχαν, πρὸ μηνῶν, ἐνημερώσει…

«Στὴν συγκέντρωση παρευρέθη καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κουράκης, ὁ ὁποῖος ἐξήγγειλε τὴν καθιέρωση μαθήματος ὁμοφυλοφιλίας στὰ σχολεῖα, χωρὶς νὰ διευκρινίσῃ ὡστόσο ἀπὸ ποιὰ τάξη θὰ γίνεται ἡ παράδοσις τοῦ μαθήματος αὐτοῦ.»

Μαθήματα ὁμοφυλοφιλίας στά σχολεῖα;

Ὁ πολὺς κουράκης μᾶς ἐνημέρωσε τότε, ὅταν παρευρέθη στὰ στὴν σχετικὴ ἐκδήλωσιν.
Ξέρετε… Ὁ κουράκης… Ὁ «ποιητὴς τῶν αἰδοίων», κατὰ τὸ «πρῶτο θέμα»:


πρῶτο θέμα

Ὁ κουράκης ντέ, ποὺ  ἔχει καὶ …«προοδευτικές» ἰδέες καὶ …«προοδευτική» οἰκογένεια…!!!

Τῆς …«κοινωνικῆς δικαιοσύνης τὸ ἀνάγνωσμα …πρόσχωμεν λέμε!!!

εἰκόνα
Αὐτός… Ἀκριβῶς αὐτός…
(Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιὰ τὸ …ἕνα εἶδος μόνος του…!!!)

Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν εἶναι ἔργα καὶ ἡμέραι κουράκη, μὰ ἔργα καὶ ἡμέραι τοῦ …Soro-ἐκ-συχρονισμοῦ μας!!!
Κάτι σὰν παπαγάλος κι αὐτὸς ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἤδη ἔχουν ἀναλάβει διεθνῶς τὴν …«προσαρμοστικότητά» μας, μέσα ἀπὸ τὴν προώθησιν τῶν παιδιῶν μας, μὰ καὶ ὅλων τῶν νέων, στὴν ἐκπόρνευσιν, στὴν ὑπερσεξουαλικοποίησιν, στὴν ὁμοφυλοφιλία καί, κυρίως, στὴν κάλυψιν καὶ νομιμοποίησιν τῆς παιδοφιλίας, ἀλλὰ καὶ στὰ ναρκωτικά…!!!Ὑπερσεξουαλικοποίησις παιδιῶν…

Πόσα φύλα ὑπάρχουν στήν …Ἀγγλία;

Κι αὐτὸ μὲ τὰ ναρκωτικὰ δὲν τὸ πήραμε μυρωδιά…
…ἀλλὰ σαφῶς ἀναφέρεται μέσα στὶς ἐξαγγελίες τους!!!
πηγὴ

Τὰ ἴδια, ἀλλὰ καὶ πολὺ χειρότερα (βλέπε καὶ Σκανδιναυϊκὲς χῶρες:  Χάνοντας τὸ παιδί σου στὴν Νορβηγία…) συμβαίνουν σὲ ὅλον τὸν …«πεπολιτισμένο» μας κόσμο.Δὲν δικαιοῦσαι νὰ αὐτοαποκαλεῖσαι σήμερα τὸ ὁ,τιδήποτε, ἐὰν δὲν ἔχῃς πάρῃ κάτι τσουβάλια μὲ χρῆμα, συγκεκριμένες κατευθύνσεις καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὰ ἴδια παγκόσμια τοκογλυφικὰ κέντρα. Ἢ εἶσαι μαζύ τους (καὶ ἐργαλεῖο τους) ἢ δὲν εἶσαι μαζύ τους καὶ …τελείωσες!!!

Παρατηρώντας προσεκτικὰ ὅμως τὰ παραπάνω θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἔχουμε τρία ἀπολύτως προπαγανδιστικὰ σχέδια, εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας, ποὺ ἀφοροῦν στὴν διατροφή, στὰ ναρκωτικὰ καὶ στὶς …«ἰδιαίτερες» σεξουαλικὲς προτιμήσεις. (Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔπρεπε νὰ λέῃ: «σταματῆστε νὰ λειτουργεῖτε κατὰ φύσιν, πιᾶστε τὸ παρὰ φύσιν γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ ἐσᾶς!!!)
Στόχος καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν νὰ χειραγωγήσουν , νὰ ἐπιδράσουν καὶ νὰ κατευθύνουν τὰ παιδιὰ σὲ πιὸ …«ἀνοικτόμυαλες» ἀντιλήψεις.
Ἀντιλήψεις σὰν αὐτὲς ποὺ ὀργανώνει ἡ νεολαί(ρ)α τΣΥΡΙΖΑ, κατὰ καιρούς, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογῇ τὶς Soro-χρηματοδοτήσεις της….

«…Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στα πλαίσια της «Συμμαχίας αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά» και υποστηρίζονται από τους:
Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξαρτήσεως (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κενό Δίκτυο, Κίνηση για την νόμιμη εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης «Το Ίαμα», Σύλλογος «Ασθενείς υπέρ της χρήσεως φαρμακευτικής Κάνναβης», Σύλλογος «ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδες για την KAνναβη», Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, Σύλλογος θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδος ο Σίσυφος, Τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι Πράσινοι, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Medical Mediterranean Genetics, GR420.info, Greenman Team, KannaBio Hemp Coop, ENCOD, Trekt Uw Plant Cannabis Social Club, Diogenis- Drug Policy Dialogue South East Europe (SEE), Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας….»


ζούγκλα
Στόχος λοιπὸν δὲν εἶναι μόνον ἡ ὤθησις πρὸς τὶς ὁμοφυλοποιημένες κοινωνίες, ἀλλά, παραλλήλως, ἡ ἐπιβολὴ τῆς χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν, μὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ διατροφή μας!!! Μία διατροφὴ ποὺ πρέπει πλέον νὰ εἶναι ἀπολύτως …ἐλεγχομένη ἀπὸ τοὺς ἰδίους ποὺ ὁδηγοῦν τὶς κοινωνίες στὰ ναρκωτικὰ καὶ στὴν ὁμοφυλοποίησίν τους.

«…Γ12 Γενετικά τροποποιημένη ντομάτα
Ένας οργανισμός λέγεται γενετικά τροποποιημένος όταν το περιεχόμενο των γενετικών πληροφοριών του έχει τροποποιηθεί με εργαστηριακές τεχνικές. Με την βοήθεια, ενός απλού εξομοιωτή, δημιούργησε κι εσύ γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Διάλεξε μία ντομάτα, ένα ψάρι (μουρούνα) ή μία μέδουσα και περιέστρεψε το δίσκο ώστε να προσομοιώσεις τα βήματα για την δημιουργία ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Τι παρατηρείς;…»
Ἀντὶ νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησιν!

Τί λέγαμε λοιπόν; Ποιό ἦταν τό πρόβλημα; Μόνον ἡ ὁμοφυλοποίησις; Ἤ ἡ ἀπόλυτος λοβοτομή;


Φιλονόη


Σημείωσις


Ἀλήθεια, ἀκούω καὶ διαβάζω πολλὲς κραυγὲς γύρω ἀπὸ τὸ νέο, ἀπολύτως …ἀναβαθμισμένον, πρόγραμμα δουλοποιήσεώς μας, ποὺ ἀποβλέπει μόνον στὸν ἀποπληθυσμό μας. Διαβάζω ἐπίσης πὼς κάποιοι διέκριναν καὶ τὸ ζήτημα τῶν ναρκωτικῶν.
Τῆς τροφῆς; Τί ἔγινε; Δέν τό εἴδαμε;
Καὶ καλά… Δὲν τὸ εἴδαμε. Τό ὅτι πρό μόλις μερικῶν ἡμερῶν τά παιδιά μας πέρασαν ἀπό μίαν γενναία λοβεκτομή, μὲ τὸ «ὁλοκαύτωμα» δέν μᾶς πείραξε; Οὔτε μᾶς πείραξε πού οὐδέ μία ἀναφορά, ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας, γιά τήν γενοκτονία τῶν γυναικῶν τῆς Ναούσης ἀπό παπποῦδες καί συγγενεῖς τῶν …«θυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος»; Οὔτε κἄν στήν δική μας γενοκτονία;
Μήπως τελικῶς μᾶς ἀπασχολοῦν ἀκόμη μόνον τά …αἰδοία μας καί τίποτα περισσότερο;
Μήπως ἀκριβῶς γιά αὐτό βλέπουμε μόνον αὐτά πού θέλουμε;
Δὲν ξέρω… Ἐσεῖς ἀποφασίστε…
filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...