Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Χρειάζεται καὶ ὁ …θυμός!!!


Σὰν δείκτης… Σὰν ἀφετηρία γιὰ προβληματισμό…
Σὰν πηγὴ πληροφορίας… Σὰν μέσον ἐκτονώσεως…
Σὰν ἀφορμὴ γιὰ μάθησιν.. Σὰν εὐκαιρία γιὰ ἀποφάσεις…

Ὄχι, δὲν λαμβάνουμε ἀποφάσεις ἐν θυμῷ.
Οὔτε ἐκτονώνουμε τὸν θυμό μας ἀδιακρίτως εἰς βάρος τῶν ἄλλων…
Οὔτε τὸν ἀφήνουμε νὰ ξεχειλίζει ἔτσι, γιὰ νὰ ἡρεμήσουμε…
Ὁ Θυμὸς εἶναι πηγὴ πληροφορίας. Σημαντικῆς πληροφορίας καὶ γνώσεως.
Καὶ πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τὸν κάνουμε σύμμαχό μας.

Τὴν ὥρα τοῦ θυμοῦ οἱ σκέψεις εἶναι θολές.
Μὰ μετά, ὅταν θὰ ἡρεμήσουμε, ἡ παρατήρησις τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τῶν ἀντιδράσεών μας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θυμοῦ, θὰ μᾶς προσφέρη ἀπαντήσεις γιὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν θέλαμε νὰ ἀπαντήσουμε ἤ ἀκόμη καὶ νὰ γνωρίζουμε.

Μᾶς θυμώνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἢ δὲν μᾶς τεριάζουν ἢ μᾶς καταπιέζουν ἢ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ κάνουμε ἐκπτώσεις. Μᾶς θυμώνουν αὐτὰ ποὺ ἐὰν ἡ κοινωνία μας ἦταν διαφορετική, δὲν θὰ τὰ συναντούσαμε.
Μᾶς θυμώνουν αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουμε ἀποφασίσει ἀκόμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ νὰ περιθωριοποιήσουμε.

Ὁ θυμὸς εἶναι φίλος καὶ σύμμαχος, ὅταν μποροῦμε, κατόπιν, νὰ τὸν μελετήσουμε καὶ νὰ τὸν μετατρέψουμε σὲ πηγὴ γνώσεως καὶ σοφίας, μὰ κυρίως γιὰ νὰ ἐπανατοποθετήσουμε τὰ ὅριά μας ἐκεῖ ποὺ τοὺς πρέπει.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...