Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ἰσλαμοφοβία


Τοὺς παλιο-ἰσλαμοφοβικούς….

Τὸ Κουβέιτ ἐπέβαλε ἀπαγόρευση εἰσόδου στοὺς πολῖτες πέντε κρατῶν, κυρίως μὲ ἰσλαμικὸ πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Πακιστᾶν……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Islamophobia”: Kuwait imposes visa ban on five Muslim-majority nations, including Pakistan


Παπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...