Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017


Κατόπιν μίας ἐκρήξεως, ἀγνώστων …«ἀποστολέων», ἔπεσε νεκρὸς ὁ Mikhail Tolstykh, γνωστὸς ὡς «Givi».

Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα ἡ …νομιμοφανὴς δικτατορία τῆς Δύσεως, ποὺ στηρίζει τὴν …«ἐκλεκτή» κυβέρνησιν τῆς Οὐκρανίας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἦταν …ἐνοχλητικός!!!


Μεγάλος! Πολὺ μεγάλος!!! Εὐγενὴς ἥρως τῆς Ἐλευθέρας Εὐρώπης!
Ἄλλη μία δειλὴ κι ἄνανδρος δολοφονία, ἀπὸ τὰ γουρουνάκια τῆς Ἀμερικῆς, μιᾶς καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν νικήσουν στὴν μάχη. Αὐτὸς ὁ πόλεμος ὅμως εἶναι κερδισμένος καὶ οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ἔχουν καταλάβει ἀκόμη εἶναι οἱ ἠλίθιοι καὶ οἱ Οὐκρανοὶ …«ἐθνικιστές»!!!
Τουσιάδης Δημήτρης
Νὰ ξέρῃς κάτι ἀγαπητὲ ἀναγνώστη. Ὅταν μεγιστοποιοῶνται οἱ ἄδικοι θάνατοι, οἱ δολοφονίες καὶ οἱ δολοπλοκίες, σημαίνει πὼς κάποιοι τρέμουν, πολύ, γιὰ τὶς ἐπίπλαστες ἐξουσίες τους. Ὅσο πιὸ πολὺ κτυποῦν δολίως, τόσο πιὸ κοντὰ στὸ τέλος τους εὑρίσκονται.
Φιλονόηfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...