Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Λέμε …«ὑπερανοσία» καὶ τὸ ἐννοοῦμε!!!


Τὰ γάντια εἶναι γιὰ …ἀδελφές!Τὰ «Λευκὰ Κράνη» ἔχουν …ἀνοσία στὸ Σαρίν…!!!

Gloves Are for Sissies: Photographs Show White Helmets Are Immune to SarinΠαπανικολάου Σωτήρηςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...