Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Θέμα χρόνου…


Μήπως ὁ περίγυρός σας, οἱ γνωστοί, οἱ φίλοι, οἱ συγγενεῖς σας γελοῦν μαζύ σας γιατί προετοιμάζεσθε; 
Προσπαθεῖτε νά τούς ἐνημερώσετε ἀλλά σᾶς ἀγνοοῦν;
Σᾶς χαρακτηρίζουν «γραφικούς», «ὑπερβολικούς» «κινδυνολόγους»; 

Ἀγνοῆστε τους!!

Ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα… 

Ὅσοι δραστηριοποιοῦνται στὸν χῶρο τῆς ἀσφαλείας, ἢ στὴν ἀγορὰ κι ἔχουν σχέση μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, ξέρουν «ἀπὸ πρῶτο χέρι» τὶ πραγματικὰ συμβαίνει καὶ πόσο ἄσκημη εἶναι ἡ κατάστασις, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς πληρωμένους παπαγάλους τῶν ΜΜΕ, ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, μὲ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ μᾶς κάνουν καθημερινῶς, ὅτι ὅλα εἶναι ὑπὸ ἔλεγχο…
…ἐνᾦ τὰ χειρότερα ἔρχονται καὶ ἡ κοινωνία εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἐκραγῇ, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις καὶ ἁλυσιδωτές, ἀσύμετρες συνέπειες…!!! 

 


Ἀλεξίου Δημήτριοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...