Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!
Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.
  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;; (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!)
  2. Οἱ ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες Ζῆμενς, Κροῦπ, Μπάγερν κλπ γιατί τοῦ κατεσκεύαζαν ὅπλα κι ὅ,τι ἄλλο χρειάζετο ὁ Χίτλερ;;; (Ἴσως ὁ Ἀδόλφος τοὺς εἶχε στὸ …χέρι!!!)
  3. Ὁ Ἀδόλφος ὅπου ἔμπαινε ἅρπαζε τὸν χρυσό. Γιατί οὐδέποτε μπῆκε στήν Ἐλβετία, ὅπου οἱ «κακοί» Ἐβραῖοι, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο, ἐφύλαγαν στίς τράπεζες τίς ῥάβδους χρυσοῦ καί τά διαμάντια τους; (Ἴσως διότι ἐφοβήθη τὸν …Ἐλβετικὸ στρατό!!!)
  4. Ἡ Ἀμερικὴ εἶχε ἤδη μπεῖ στὸν πόλεμο κι ἐμάχετο γιὰ τὴν …Δημοκρατία καὶ τὴν …Εἰρήνη. Ἐμάχετο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Ἑβραίων.  Οἱ ἑπτὰ «ἀμερικανικές» – βλέπε ἑβραϊκὲς ἑταιρεῖες πετρελαιοειδῶν-, γιατί ἐπρομήθευαν τόν Χίτλερ μέ καύσιμα, κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου;
Αὐτὰ τὰ «γιατί» θά τά ἀπαντήση κάποτε κάποια Εὐρωπαϊκή κυβέρνησις;
(Ἐνίοτε μᾶς ἀρέσει ἡ χειράντλησις σπέρματος… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι εἴμαστε τελείως μ@λάκες…!!!)
 Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

εἰκόνα


filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...