Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Χάρισε ὅσα …χρειάζεται!!!
Κι ὄχι μόνον ὅσα σὲ βαραίνουν ἢ θεωρεῖς περιττά…
Χάρισε ὅλα αὐτὰ ποὺ εἶναι σημαντικὰ γιὰ ἄλλους. Ὄχι αὐτὰ ποὺ ἐσὺ θεωρεῖς γιὰ σημαντικά.
Χάρισε πρῶτα πρῶτα τὸν θαυμασμό σου καὶ τὴν ἀγάπη σου στὸν κόσμο μας, γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ αἰσθανθῇς κύτταρον ἑνὸς θαυμαστοῦ κόσμου.
Χάρισε τὸν σεβασμό σου σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν κατανοεῖς, γιὰ νὰ μπορέσῃς να τα κατανοήσῃς.
Χάρισε ἕνα χαμόγελο, ἐκεῖ ποὺ δὲν πιστεύεις πὼς θὰ πιάση τόπο, γιὰ νὰ ἀντιληφθῇς πόσο γερὸ θεμέλιο εἶναι ἕνα χαμόγελο γιὰ κάτι, ποὺ ἔως πρὸ ὁλίγου, ἦταν …σκουπίδι!
Χάρισε μόνον σημαντικὰ καὶ σπουδαία, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ εἶναι σου, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ γίνουν δομικοὶ λίθοι ποὺ θὰ κτίσουν ἕναν κόσμο μόνον γιὰ Ἀνθρώπους καὶ θὰ ἀποτελειώσουν κάθε τὶ ποὺ  τὸν μιμεῖται καὶ τὸν συκοφαντεῖ.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...