Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Κουβαλώντας ὅ,τι πολυτιμότερο…
Περπατοῦσε ἀργά Συνεχῶς κρυβόταν καὶ σταματοῦσε συχνά. Δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω: τί εἶναι αὐτό τό τόσο πολύτιμο πού κουβαλᾶ καί δέν πτοεῖτε ἀπό τήν παρουσία μου ἀλλά συνεχίζει νά τόν κρατᾶ στό στόμα, αὐτόν τόν μεγάλο καφέ σβόλο καί νά προχωρᾷ;
Ὅταν κατόρθωσα νὰ βγάλω αὐτό, τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ καρὲ ποὺ πρόλαβα, ζούμαρα βιαστικὰ τὴν φωτογραφία καὶ τότε ὅλα ἔγιναν κατανοητά. Αὐτὸ ποὺ κουβαλοῦσε ἦταν ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει στὸν κόσμο… Τὸ παιδί της…

Καπουργᾶς Κώστας

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόηfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...