Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Χώρα χωματερή…
Ὄχι κύριε Σνάιντερ, δὲν θὰ πάρουμε!

πηγὴ

Κι ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν Καλῶν Τεχνῶν ἀπεφοίτησα, μία χαρὰ θὰ μποροῦσα νὰ στηρίξω ὁποιανδήποτε νεοταξίτικη νεοπαπαριά, ὅπως καὶ ὁ γράφων, μὲ  ὡραῖο εἰκαστικὸ καὶ ἀκαταλαβίστικο ἀμπελοφιλοσοφημένο τρόπο, γιὰ τοὺς πολλούς, ὥστε νὰ δέχονται τὴν κάθε ἀνατροπὴ τῆς θεάσεως μὲ δέος, ἀκόμη κι ὅταν τὰ πολυδιαφημιζόμενα ὅρια μεταξὺ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου τοῦ γράφοντος, σκοντάφτουν στὸ δικαίωμά μου νὰ περνῶ καὶ νὰ βλέπω οὐρανὸ καὶ νὰ ἀνασαίνω τὸν χῶρο.
Κι ἄλλωστε ἐπειδὴ ἔχω συνεργασθεῖ, ὡς τελειόφοιτος, μὲ ὁμάδα Γερμανῶν ἐπιλέκτων μεταπτυχιακῶν εἰκαστικῶν,τὸ κοινὸ συμπέρασμα τῆς ὁμάδος μου ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἀντιπροσώπευση ἦταν πὼς οἱ Γερμανοὶ πάντα ἔχουν μίαν τάση νὰ φράζουν τοὺς χώρους, νὰα χτίζουν τείχη, νά… νά… νά… Ὅταν ὁ χῶρος τοὺς προκαλῇ ἀμηχανία καὶ δὲν ξέρουν πῶς νὰ τὸν διαχειρισθοῦν, τὸν φράζουν.Εὐστρατία Σουραβλᾶfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...