Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Γιατὶ …ἀντέχουν!!!
Ἐλεύθεροι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ τὰ βραχιόλια στοὺς καρπούς τους, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι χρυσᾶ, εἶναι δεσμά. Ὄχι στολίδια.

Τῦποι καὶ θεωρίες τοὺς προκαλοῦν ἀλλεργίες… δὲν χωροῦν σὲ καλούπια καὶ οἱ πλάτες τους εἶναι γεμάτες μαχαιριές…

Γιατί;
Τί γιατί…;;;
Γιατὶ ἀντέχουν…
Γι’ αὐτὸ ὅταν σοῦ γυρίσουν τὶς πλᾶτες, τὸ πρόσωπό τους οὐδέποτε πρόκειται νὰ τὸ ξαναδῇς, γιατὶ ἁπλᾶ δὲν σοῦ ἀξίζει…

Καὶ ναί…
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κάποτε ὑπῆρξαν αἰχμάλωτοι… Αἰχμάλωτοι τῆς κριτικῆς, τῆς ἐκμεταλλεύσεως, τῆς καλῆς του προαιρέσεως καὶ τῆς ἐπικλήσεως τῶν δεσμωτῶν τους, σὲ ἐκεῖνο τὸ φιλότιμο ποὺ τοὺς ἐπερίσσευε κι ἐπήγαινε στράφι.

Καὶ ποῦ εἶσαι;
Οἱ Ἐλεύθεροι αὐτοὶ Ἄνθρωποι ἔχουν ἀγωνισθεῖ τόσο πολύ, γιὰ νὰ σπάσουν τὰ δεσμά τους, ποὺ δὲν δίνουν δεκάρα γιὰ τὸ τὶ θὰ σκεφθῆς.
Καὶ οὐδέποτε θὰ μποῦν στὴν καρδιά σου, γιατὶ εἶναι μικρὴ καὶ δὲν τοὺς χωρᾶ…
Ἄσε ποὺ ἐπὶ πλέον δὲν τοὺς νοιάζει.

Φίλοι σου δὲν θὰ γίνουν, ἀλλὰ οὔτε κι ἐχθροί σου.
Ἔχουν μάθει νὰ ξεχωρίζουν τὰ σημαντικὰ ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα βλέπεις κι ἔχουν μίαν ζωὴ νὰ ζήσουν ἔξω ἀπὸ τὴν φυλακὴ τὴν δική σου…

Καὶ στὴν ἀπολογία τους θὰ δηλώνουν πάντα – μὰ πάντα – ἔνοχοι κι ἐσὺ θὰ τοὺς δικάζης ἀνελέητα, γιατὶ σὲ ἀψήφησαν.
Κι ὅταν θὰ διαπιστώνης κάπου – κάπου, πὼς στὰ μπουντρούμια τῆς ψυχῆς σου εἶσαι ὁ μόνος κατάδικος, θὰ σφίγγης πιὸ πολὺ τὶς ἁλυσίδες γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό σου…
Ἔτσι, μὴν τύχῃ κάποτε καὶ σὲ προδώση ἡ συνείδησίς σου καὶ πῇς….: Ἀθῷοι!Πειραιῶς Ἄρχουσα

εἰκόναfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...