Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Γιατί ἐμεῖς;
Ἢ θὰ ἐπιλέξουμε νὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ νὰ κερδίσουμε τὸ δικαίωμά μας στὴν ζωή, ἢ θὰ ἀπαλλάξουμε τὸν πλανήτη ἀπὸ τὸ βάρος μας.
Γιατί νά συμβῇ σέ ἐμᾶς ὅμως ὅλο αὐτό τό ὕπουλο καί βρωμερό σχέδιο γενοκτονίας μας; Γιατί ἐμεῖς νά πληρώσουμε λάθη ἄλλων; Γιατί θά πρέπη νά περάσουμε πάλι μέσα ἀπό καταστάσεις ὅμοιες μέ τήν δαντική κόλασιν;
Μά… διότι ἐμεῖς πρέπει πρῶτα ἀπὸ ὅλους νὰ καθαρθοῦμε, νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας καὶ νὰ ξανά-ἀνοίξουμε δρόμους, ὅπως τόσες καὶ τόσες ἄλλες φορὲς στὸ παρελθόν. Διότι ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἀντέξουμε τὶς ἀνηφόρες… Διότι ἐμεῖς, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον λαό, πάσχουμε βαρειὰ καὶ πρέπει νὰ θεραπευθοῦμε ὁριστικῶς.
Ὑπάρχουν πολλὰ ἀκόμη «διότι» ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ παραθέσω, ἀλλὰ δὲν εἶναι τῆς παρούσης. Ὀφείλουμε μόνον νὰ προετοιμασθοῦμε πολὺ καλά, γιὰ νὰ ἀντέξουμε ὅλες τὶς ἀναποδιές, τὶς ἀνηφοριὲς καὶ τὶς κακοτοπιές. Ὀφείλουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ βγοῦμε ἐπάνω ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ νὰ ξαναμάθουμε τὴν ζωή μας, βῆμα τὸ βῆμα. Μίαν ζωὴ ποὺ οὐδέποτε γνωρίσαμε καὶ τώρα, ἐπὶ τέλους, μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἀναποδιές, φθάνει ἡ στιγμὴ νὰ τὴν διεκδικήσουμε


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...