Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Έρχονται τα ονόματα των Ελλήνων καταθετών στις Κυπριακές Τράπεζες. Όλες οι λεπτομέρειες!


Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η Κύπρος και οι Κυπριακές Τράπεζες να αρχίσουν την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών για φορολογικούς κατοίκους ξένων χωρών με άλλες χώρες μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Τότε εκτιμάται πως θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία, με την οποία, εκτός της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, θα επεκταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών στις διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. Σήμερα η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών παρεμποδίζεται, καθώς είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους να αποφασίζει ποία άλλα ευρωπαϊκά κράτη θα ενημερώνει.

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για άρση των εμποδίων για την αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
Εκπρόσωπος του Κυπριακού υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ανέφερε πως θα αντιμετωπίσει περιπτώσεις που αφορούσαν τα Panama Leaks και Luxemburg Leaks. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν τη φοροαποφυγή μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, γεγονός που θορύβησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει σειρά μέτρων.mononews.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...