-->

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Του Αναστασίου Θεοδωρίδη

ΨΗΦΙΣΜΑ κατα της Ηλεκτρονικής Κάρτας του πολίτη του Ορθοδόξου συλλόγου Αγιος Βασίλειος

OXI ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος,τις Ιερές συνόδους των Γ.Ο.Χ.,
τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,τον πρωθυπουργό της Ελλάδος,την Βουλή των
Ελλήνων,την ηγεσία των Ελληνικών ενόπλων Δυνάμεων,τους προέδρους των Ανωτάτων
δικαστηρίων του Ελληνικού κράτους,και τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,Προ-
στασίας του πολίτη και Μακεδονίας Θράκης.
Συνελθόντες οι Ενωμένοι
Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ιερά πόλη,πρωτεύουσας του Μακεδονικού
Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη,στην αίθουσα της εταιρίας Μακεδονικών σπουδών
αποφασίσαμεν τα κάτωθι:

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

Διότι με την ηλεκτρονική κάρτα υπάρχει σοβαρό προβλημα με το ζήτημα τών
προσωπικών μας δεδομένων διότι με τα όσα γνωρίζουμε από την επιστήμη
τής πληροφορικής,η ηλεκτρονική αυτή κάρτα θα περιλαμβάνει τά προσωπικά
δεδομένα των Ελλήνων πολιτών,επισης η ηλεκτρονική αυτή κάρτα έχει μεγαλη
χωριτηκοτητα ενώ όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα καταχωρούνται ειναι αφα-
νή και μη προσβάσιμα από εμάς τους Έλληνες πολίτες τα οποία μας αφορούν!
Αντιθέτως όλα αυτά τα στοιχεία θα ειναι ελεγξιμα και προσβασιμα από τον κάθε
έναν που θα ελέγχει τα ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης αυτής τής κάρτας.
Αυτη λοιπόν η ηλεκτρονική κάρτα συντελλεί αδιαμφισβήτητα και απαράδεκτα στο
ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων,τόσο στα πλαίσια της Ελληνικής Συνταγμα-
τικής εννόμου τάξεως ,η οποία απαγορεύει κατι τέτοιο,της ευρωπαικής εννόμου
τάξεως αλλα και της παγκομίου εννόμου τάξεως δεδομενου οτι αντικαθίσταται έτσι
το πρόσωπο τού ανθρώπου με αριθμο και απαραδεκτα ηλεκτρονικα τσιπάκια τά
οποία θα μεταφέρουν καθε προσωπικη πληροφορια και δια των συστημάτων αυ-
τών θά δίνει σημα για την ηλεκτρονικη παρακολούθηση ολων των ανθρωπων σε
όλο τόν δημόσιο και ιδιωτικό βίο,όπως περιγραφουν οι ειδικοί της πληροφορικης
επιστήμης! Αυτό αποτελλεί την αριθμοποίηση του προσώπου και το ηλεκτρονικό
φακέλωμα του ανθρώπου γενικότερα και επομένως του Έλληνα πολίτη,Ορθοδόξου
ή μή.
Σε μία εποχή που το ηλεκτρονικό έγκλημα βασιλεύει,τα ευαίσθητα προσωπι-
κά δεδομενα γίνονται βορα στην εμπορική,πολιτική,οικονομική,ηθική και άλλη
εκμετάλλευση-εκβιασμος τιθεται σοβαρό ζήτημα προστασίας των ευαίσθητων
προσωπικων δεδομένων και της ελευθερίας των Ελλήνων πραγμα διά το οποίον
η ενυπάρχουσα κατασταση δείχνει πλήρη αδυναμία.
Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ρομποτοποιεί – αριθμοποιεί τούς ανθρώπους φτιά
χνοντας το ηλεκτρονικό μας φακέλωμα χωρις να ερωτηθουμε και να καθίσταται
σε μια υπερεξουσία μεγάλου αδελφού και οφθαλμού!
διότι οι ηλεκτρονικές αυτές κάρτες παραβιάζουν κατάφορα την συνταγματική
επίκληση της Αγίας Τριάδος και την συνταγματικη κατωχύρωση της Ορθοδόξου
Πίστεως και Εκκλησίας ως επικρατούσης θρησκείας του Ελληνικού κράτους.
διότι σύμφωνα με το 1 άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος,αναγνωρίζεται ότι
στην Ελληνική Δημόκρατία κυρίαρχος είναι ο Ελληνικός λαός και ολόκληρο τό
Έθνος των Ελληνων,όπερ σημαινει οτι οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να αντι-
μετωπιζόμαστε ως άβουλα όντα αλλά θα πρέπει να συμμετέχουμε με την γνωμη
μας στους νόμους που μας αφορούν και να συμβάλλει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ και να
αποφασιζει ο ίδιος για την ζωή και το μέλλον του.
Δι αυτό ζητούμε να εισάκουσθεί η αρνησή μας στην αποδοχη και χρηση τής
ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη για τους απολύτως έννομους λόγους που
αναφέρουμε.
διότι οι ηλεκτρονικές κάρτες παραβιάζουν την Ευρωπαική διακήρυξη των
δικαιωμάτων του ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α), όπως και τους κανόνες του ευρωπαικού
συνταγματικού και λοιπού δικαίου.
Ζητούμε να γίνει σεβαστή η θρησκευτική μας Ορθόδοξος Χριστιανική Ελληνική
Πίστη συμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος ,τις θεμελιώδης γενικές αρχές και
την κατοχύρωση
των θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστασίας της Ελευθερίας συνειδήσεως των
Ελληνων πολιτών αλλά και της θρησκευτικής Ελευθερίας του.
διότι ζητούμε να γίνει σεβαστή η Εθνική και Θρησκευτική συνείδηση, η οποία
ορίζει,
ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να υποτάσσει την ελεύθερη ανθρώπινη ύπαρξή του
σε μηχανισμούς ηλεκτρονικής αριθμοποίησης όπως τα καταναλωτικά προιόντα,
δεδομένου της ύπαρξης στις ηλεκτρονικές κάρτες ηλεκτρονικων υδατογραφημά-
των ,συστημάτων μπαρκοουντ, τα οποία λειτουργούν με τον κωδικο αριθμό καί
κλειδι 666,ως απεδείχθει βάσει της επιστήμης της πληροφορικής και σύμφωνα
με δήλωση του κατασκευαστού υπολογιστών Larry Goshorn,ο οποίος αριθμός
συνιστά την αριθμολογική απεικόνιση του αντιχρίστου ως αναφέρεται στο Ιερό
Κειμενο του Χριστιανισμού, την Αποκαλυψη του Ιωάννου.Επιπλέον αυτός ο αρι-
θμός κωδικός συνδέεται με την καταγραφή και μυστική δημοσιοποίηση των προ-
σωπικών στοιχείων εκαστου Έλληνα πολίτη με το νέο ηλεκτρονικό φακέλωμά
του.
Διότι ο αριθμός αυτός αλλά και εν γένει όλο το ηλεκτρονικό σύστημα αριθμοποίη-
σης των Ελληνων και καταγραφής των προσωπικών δεδομένων έρχεται σέ πλήρη
αντίθεση με την Ελεύθερη Ελληνική Φύση και Αρετή όπως καταγραφεται μέσα από
την Ελληνική ιστορια και τα εργα των Ελληνων ηρωων επιστημόνων φιλοσόφων
απο την αρχαιότητα έως και σήμερα, με την Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη ώς οριζε-
ται απο τον βίο Ηρώων Αγίων και Μαρτύρων και συμφωνα με τους Αγίους Πατέρες
της Ορθοδοξίας και με την Ανθρώπινη Ηθική όπως έχει διαμορφωθεί ανα τους αιώ-
νας.
Επομένως η ηλεκτρονική κάρτα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Ορθοδοξο
Χριστιανική Θρησκεία των Ελληνων η οποία ειναι η επικρατουσα θρησκεια στην
Ελλάδα κατά το Σύνταγμα.

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΥ
hellasforce.com
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger