Η γεωδεσία του Παρθενώνος: Σχέση πλάτους του Παρθενώνος με το γεωγραφικό πλάτος του!


Η γεωδεσία του Παρθενώνος -Σχέση πλάτους του Παρθενώνος με το γεωγραφικό πλάτος του!

Του Ιάκωβου Κολλάρου

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την έννοια των μεσημβρινών: Νοητές γραμμές, που ξεκινούν από τους πόλους και τέμνουν τους παράλληλους. Έτσι ορίζεται η ώρα σε κάθε τόπο.
Οι μεσημβρινοί έχουν την μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους στον Ισημερινό και όσο πλησιάζουμε τους πόλους αυτή η απόσταση μηδενίζεται.
Έτσι, σε κάθε γεωγραφικό πλάτος, το μήκος σε μέτρα της αποστάσεως μιας μοίρας αλλάζει.
Ας δούμε τώρα τις συντεταγμένες του Παρθενώνος:
- Γεωγραφικό πλάτος 37.58ο βόρεια.
- Γεωγραφικό μήκος 23.43ο ανατολικά.

Tο μήκος μιας μοίρας των μεσημβρινών για το γεωγραφικό πλάτος των Αθηνών. δηλ από τις 37 στις 38 μοίρες είναι 110.984,5 μέτρα.
Άρα 1 μοίρα στις 38 μοίρες = 110.984,5 μέτρα.
Δηλαδή:
το 1 λεπτό 110.984,5 \ 60 = 1.849,7416 μέτρα
και
το ένα δευτερόλεπτο της μοίρας 1.849,7416 \ 60 = 30,82 μέτρα.
Η μικρή διαφορά οφείλεται στο ότι το μήκος της μοίρας είναι για τις 38 μοίρες και όχι για τις 37.58, που ο Παρθενώνας ευρίσκεται.


Άρα το πλάτος της ανατολικής πλευράς του Παρθενώνος (30,88 μ.)
ισούται με το μήκος ενός δευτερόλεπτου της μοίρας (30,82 μ.)
των μεσημβρινών στο γεωγραφικό πλάτος στο οποίο ευρίσκεται!!!

Η διάφορα των 6 εκατοστών είναι γιατί το μήκος τόξου είναι διαθέσιμο για τις 38ο
ή αλλο ακέραιο. Η Ακρόπολις είναι στις 37.58ο.
Συμπίπτουν απόλυτα!

Το σωστό και ακριβές για τις 37.58ο είναι 30,875!


arxeion-politismou.gr
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger