Χώρα γερόντων ἡ Ἑλλάδα τοῦ 2050

Tῆς Πέννυς Μπουλούτζα

Τὰ τελευταία χρόνια στὴν Ἑλλάδα ὁ μέσος ὅρος ὁλικῆς γονιμότητας, δηλαδὴ παιδιῶν ἀνὰ ζεῦγος, εἶναι σταθερὰ στὸ 1,26, ὅταν γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἀμετάβλητος ὁ πληθυσμὸς θὰ πρέπει νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ 2,1.
Ἕνα ζοφερὸ μέλλον, ὅπου τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ μέση ἡλικία τῶν κατοίκων θὰ ἀγγίζει τὰ 50 ἔτη καὶ οἱ οἰκονομικὰ ἐνεργοὶ πολίτες θὰ εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση 3,7 ἑκατομμύρια, προδιαγράφεται γιὰ τὴ χώρα μας γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια. Μὲ ἀφορμὴ τὴ σημερινὴ Παγκόσμια Ἡμέρα Ἡλικιωμένων, ἡ Ἑλληνικὴ Γεροντολογικὴ καὶ Γηριατρικὴ Ἑταιρεία (ΕΓΓΕ) ἀναδεικνύει τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ὑπογεννητικότητας καὶ τοῦ ἀρνητικοῦ ἰσοζυγίου μετανάστευσης στὴ χώρα μας, τονίζοντας τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς πολιτικῶν ποὺ θὰ διασφαλίζουν ὑγιῆ καὶ ἐνεργὴ γήρανση.
Ἡ Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τὴν Ἰταλία καταγράφουν τὸν τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων στὴν Εὐρώπη (9 τὶς χιλίοις) μετὰ τὴ Γερμανία καὶ τὴν Πορτογαλία (8,4 καὶ 8,5 τὶς χιλίοις ἀντίστοιχα). Τὰ τελευταία χρόνια στὴν Ἑλλάδα ὁ μέσος ὅρος ὁλικῆς γονιμότητας, δηλαδὴ παιδιῶν ἀνὰ ζεῦγος, εἶναι σταθερὰ στὸ 1,26, ὅταν γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἀμετάβλητος ὁ πληθυσμὸς θὰ πρέπει νὰ.... εἶναι πάνω ἀπὸ 2,1. Τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας ἐκτιμᾶται ὅτι δὲν θὰ ξεπερνᾶ –μὲ τὶς αἰσιόδοξες προβλέψεις– τὰ 10 ἑκατομμύρια ἢ –μὲ βάση τὸ κακὸ σενάριο– τὰ 8,3 ἑκατομμύρια.

Ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3 ἕως 17 ἐτῶν θὰ μειωθεῖ, ἀπὸ 1,6 ἑκατομμύριο ποὺ εἶναι σήμερα, στὸ 1-1,4 ἑκατομμύριο τὸ 2050. Τὸ 2020 ἕνα στὰ ἑπτὰ παιδιὰ ποὺ θὰ γεννηθοῦν στὴν Ἑλλάδα θὰ ἔχουν ἕναν τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονιό. Ὁ ἐν δυνάμει οἰκονομικὰ ἐνεργὸς πληθυσμὸς στὴ χώρα (ἡλικίες 20 ἕως 69 ἐτῶν) θὰ μειωθεῖ, ἀπὸ 7 ἑκατομμύρια ποὺ ἦταν τὸ 2015, σὲ 4,8-5,5 ἑκατομμύρια τὸ 2050, ἐνῶ ὁ πραγματικὰ ἐνεργὸς πληθυσμὸς δὲν θὰ ξεπερνᾶ τὰ 3,7 ἑκατομμύρια.

Τὸ 2050 ὑπολογίζεται ὅτι τὰ ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ ἕνα τρίτο του πληθυσμοῦ (ἀπὸ 20,7% ποὺ εἶναι σήμερα), ἐνῶ, ἀντίθετα, τὰ ἄτομα ἡλικίας ἕως 14 ἐτῶν θὰ εἶναι τὸ 10-12% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀπὸ περίπου 14% σήμερα. Ἡ μέση ἡλικία ἀναμένεται νὰ ἀγγίξει τὰ 50 ἔτη, ἀπὸ 44 ἔτη ποὺ εἶναι σήμερα.

Στὶς συνέπειες τῆς βαθμιαίας γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ στὴν αὔξηση τῆς συχνότητας νόσων φθορᾶς ἑστιάζει ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας, καθηγητὴς χειρουργικῆς ΕΚΠΑ Ἰωάννης Γ. Καραϊτιανός. Ὅπως σημειώνει, τὰ ἄτομα ἄνω τῶν 70 ἐτῶν ἀπασχολοῦν τὸ 50% τῶν νοσοκομειακῶν κλινῶν, ἐνῶ τὸ 70% τῶν ὑπερηλίκων ἔχουν περισσότερές της μίας νόσους. Στὴ χώρα μᾶς καταγράφονται περισσότερα ἀπὸ 30.000 ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ἐτησίως καὶ τὸ 2018 συνέβησαν περίπου 90.000 ὀστεοπορωτικὰ κατάγματα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 16.000 ἦταν στὸ ἰσχίο.

«Παρὰ τὴν ἐπικρατοῦσα ἄποψη σήμερα ὅτι οἱ προληπτικὲς ἐξετάσεις γιὰ καρκίνο στὰ ἄτομα τρίτης ἡλικίας στοιχίζουν δυσανάλογα στὸ σύστημα ὑγείας σὲ σχέση μὲ τὸ πιθανὸ ὄφελος, αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ ἰσχύει», σχολιάζει ὁ κ. Καραϊτιανὸς καὶ προσθέτει ὅτι «ἔχει μείζονα σημασία ἡ ἐφαρμογὴ ἐθνικῶν προγραμμάτων ἔγκαιρης διάγνωσης τῶν συχνότερων μορφῶν καρκίνου –ὅπως τοῦ μαστοῦ, τοῦ παχέος ἐντέρου καὶ τοῦ πνεύμονα–, τουλάχιστον μέχρι τὰ 75 ἔτη».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἡλικιωμένων, ἡ ΕΓΓΕ διοργανώνει ἐκδήλωση εὐαισθητοποίησης τοῦ κοινοῦ, τὴν Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὶς 9 π.μ. ἕως τὶς 2 μ.μ. στὸ Μερόπειο Ἵδρυμα (Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 45, Ἀκρόπολη).

kathimerini

orthodoxia-ellhnismos.gr


Διαβάστε επίσης: 2018: Θάνατοι 120.297 - Γεννήσεις Ελληνίδων 74.121 μας κάνει "χαιρέτα μας τον πλάτανο"
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger