Ἀφοῦ τό εἶχε δηλώσῃ,ἀπεριφράστως...


«Ἡ ἄνοδος τῆς ξενοφοβίας, τοῦ νατιβισμοῦ καὶ τοῦ Ῥατσισμοῦ εἶναι δυστυχῶς μία πραγματικότητα στὴν Εὐρώπη, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε», Κούλης ἕναν χρόνο πρό τῶν ἐκλογῶν !


Στό«πνεῦμα» αὐτῆς τῆς πολιτικῆς : 

Γεώργιος Κουμουτσάκος,Ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστευτικῆς πολιτκῆς,κυβερνήσεως νού δού : 
«Ὅλη ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἡ Κυβέρνησις, οἱ πολῖτες, τά κόμματα, τί ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν σωστά ἀπό τούς Εὐρωπαίους; Νά δείξουν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη. Ζητοῦμε ἀπό ἕναν Γερμανό δήμαρχο νά πάρει 200 μετανάστες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μπορεῖ κανείς στό ἐξωτερικό νά καταλάβει ὅταν θέσουμε τό ζήτημα εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης ἐμεῖς ἐδῶ νά μήν δείχνουμε ἐθνική ἀλληλεγγύη;»( Ἅλωσις «ἐκ τῶν ἔσω» μέ ἄοπλη εἰσβολή
(Ὅπου ἐθνική ἀλληλεγγύη σημαίνει κάθε Δῆμος τῆς χώρας νά δεχθῇ,εἴτε τό θέλει εἴτε ὄχι,μερικές χιλιάδες λαθρο-εἰσβολἐων ! Αὐτό ΑΠΑΙΤΕΙ ὁ ὑπουργός μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τοῦ Κούλη. Τῆς Κυβερνήσεως,πού ἐσεῖς ψηφίσατε,ἀγαπητοί μου ! )

ΕΔΩ καί ΕΔΩ
Γιατί τά βάζετε μέ τόν Κούλη Μητσοτάκη ἐπεί δή ἀπεδείχθη χειρώτερος ἀπό τούς συριζαίους στό θέμα τῆς λαθρο-εἰσβολῆς; Ἀφοῦ,τό ἄτομο τό εἶχε δηλώσῃ εὐθαρσῶς κι᾿ἀπεριφράστως ! 

Ἄ,ναί τό εἶχε πῇ : Νατιβισμό !

Ποῦ νά καταλάβῃ,ὁ καημένος,σύγχρονος ἑλλαδίτης ; !


(Ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας σὲ ὁμιλία του στὸ Global Forum στὸ Ἰσραὴλ (στὶς 11 Ἰουνίου 2018) ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων:

«Οἱ αὐταρχικὲς καὶ λαϊκιστικὲς δυνάμεις γίνονται ὅλο καὶ πιὸ ἰσχυρὲς σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμο. Ἡ ἄνοδος τῆς ξενοφοβίας, τοῦ νατιβισμοῦ καὶ τοῦ Ῥατσισμοῦ εἶναι δυστυχῶς μία πραγματικότητα στὴν Εὐρώπη, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε».

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ νατιβισμοῦ στὸ λεξικὸ Μπαμπινιώτη (Β΄ ἔκδοση, σέλ. 1.165):

«Νατιβισμὸς (ὁ) [χώρ. πλήθ.] 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τάση ἢ κίνημα ποὺ ἀναπτύσσεται στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κοινωνιῶν καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν διατήρηση ἢ στὴν ἀναζωογόνηση καὶ ἐκ νέου καθιέρωση αὐτοχθόνων πολιτιστικῶν συνθηκῶν, ἠθῶν, ἐθίμων κ.λπ. ὡς ἀντίδραση στὴν ξενικὴ πολιτιστικὴ διείσδυση, 2. (εἰδικότ.) ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πρακτικὴ ποὺ προστατεύει τὰ συμφέροντα τῶν αὐτοχθόνων κατοίκων μίας χώρας καὶ γενικότερα εὐνοεῖ μὲ κάθε τρόπο τοὺς γηγενεῖς πληθυσμοὺς εἰς βάρος τῶν μεταναστῶν».


Ὄθων Δρακάτος 

 (Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη )

Εἶναι αὐτό πού λένε : Δέν ἤξερες,δέν ῥώταγες ! 

Καληνύχτα Ἕλληνες ! Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger