Το μήνυμα για όσους υπέγραψαν και για όσους θα σεβαστούν


Το μήνυμα για όσους υπέγραψαν και για όσους θα σεβαστούν

" Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν και με την ιδέαν ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και εγώ την ακράδαντον πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν πολλά πράγματα.


Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το παν όπως πείσω και κυβέρνησιν και κοινήν γνώμην περί τούτου».

Παύλος Μελάς λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί. Οκτώβριος 1904 Μακεδονία


ΜΑΛΚΙΔΗΣ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger