-->

Το Φ.Ε.Κ. για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήρια! Σ Τ Ο Χ Ο Σ: Η ΙΕΡΗ μας ΠΙΣΤΙΣ !


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Το ΦΕΚ για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήριαΟ σχετικός νόμος, που ψηφίστηκε από την Βουλή την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει τις διατάξεις αναφορικά με την αναγραφή του

 θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα 

απολυτήρια 

Λυκείου, αλλά και σχετικά με τον εορτασμό των

 Τριών Ιεραρχών.
"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger