Μπιλ Γκέϊτς: Ψηφιακὴ πιστοποίηση σὲ ὅλους γιὰ νὰ ξέρουμε ποιοὶ εἶναι οἱ ὑγιεῖς!


Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω!

Σὲ μιὰ δήλωση μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα προέβη ὁ Μπιλ Γκέϊτς, ὑπέρμαχος τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ πρώην ἀφεντικὸ τῆς Microsoft. Προτείνοντας σειρὰ μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊού, καταλήγει λέγοντας: «Τελικὰ θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μιὰ ψηφιακὴ πιστοποίηση γιὰ νὰ δείχνουμε ποιὸς ἀνάρρωσε ἢ ἐξετάστηκε πρόσφατα ἢ ὅταν θὰ ἔχουμε ἕνα ἐμβόλιο ποιὸς τὸ ἔχει κάνει»...
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger