-->

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Την επομένη της Πεντηκοστής ημέρα Δευτέρα η εκκλησία τιμά το άγιο πνεύμα , το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την αγία τριάδα εν γένει .

Το άγιο πνεύμα αποτελεί με τον πατέρα και τον Υιό τριαδικό Θεό του χριστιανισμού . Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση .

( Μονας εν Τριάδι και τριάς εν μοναδι ) ο μονοθεϊσμός του χριστιανισμού είναι τριαδολογικος και όχι μοναδολογικος όπως του ιουδαϊσμού και του μωαμεθανισμου .

Το σύμβολο της πίστεως Νίκαιας - Κωνσταντινουπόλεως ( 381) γνωστότερο ως ( πιστεύω ) ορίζει ότι το άγιο πνεύμα είναι κύριο και ζωοποιό συνδοξαζεται από τον πατέρα .

( Και εις το πνεύμα το αγιον το κύριον , το ζωοποιόν , το εκ του Πατρός εκπορευομενον , το συν πατρί και υιώ συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζομενον , το λαλήσαν δια τον προφητών )

Η ορθοξη εκκλησία μας επιτρέπει την απεικόνιση του Αγίου πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις .

Ως περιστερα στην απεικόνιση των Θεοφανείων και ως πύρινη

γλωσσα στην απεικόνιση της Πεντηκοστής !!!

Την βοήθεια και την φώτιση σε όλον τον κόσμο !!!Αμήν !!! Αμήν !! Αμήν !!!


Χρόνια πολλά !!!

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger